Showing posts with label Button. Show all posts
Showing posts with label Button. Show all posts

Thêm nút Save to Facebook vào website

Chào các bạn!
Mới đây Facebook có thêm một Nút mới ngoài các Nút phổ biến khác như Like, Share, Follow, Send,.. Đó chính là nút Save to Facebook.