Showing posts with label Delete. Show all posts
Showing posts with label Delete. Show all posts

Cách xóa những tin nhắn hoặc những đoạn chat trên Facebook

Facebook cho phép xóa bỏ toàn bộ nội dung của cuộc trò chuyện trước đó hay chỉ xóa 1 vài đoạn chat cụ thể trong cuộc trò chuyện với bạn bè
Để xóa những tin nhắn hoặc những đoạn chat trên Facebook, bạn làm như sau:

1. Tại trang Facebook cá nhân, bạn click vào menu Tin nhắn dưới ảnh Profile


2. Chọn cuộc trò chuyện với bạn bè ở danh sách bên tay trái
Nếu bạn muốn xóa toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện này, bạn click vào biểu tượng bánh răng ở góc phải ô trò chuyện rồi chọn "Xóa cuộc trò chuyện...", lúc này sẽ có hộp thoại hiện ra yêu cầu bạn xác nhận hành động này vì không thể phục hồi các tin nhắn khi xóa cuộc trò chuyện này. Bạn Click button Xóa cuộc trò chuyện để xóa
Trường hợp bạn chỉ muốn xóa 1 vài tin nhắn cụ thể trong cuộc trò chuyện thì lặp lại bước 2 nhưng thay vì chọn "Xóa cuộc trò chuyện...", bạn chọn "Xóa tin nhắn...", lúc này danh sách tin nhắn của cuộc trò chuyện hiện ra với các ô checkbox ở đầu tin tin, bạn check vào các tin nhắn cần xóa rồi click nút "Xóa"

Thật dễ phải không nào!

Cách xóa Group trên Facebook

Chào các bạn!
Khi bạn chán một group nào đó thì bạn có thể rời bỏ nhóm. Nhưng một vài trường hợp bạn muốn xóa luôn group đó thì sao (Group mà bạn làm admin). Đối với những nhóm nhỏ thì bạn chỉ cần xóa bỏ thành viên cho đến khi chỉ còn 1 mình bạn. Sau đó bạn rời nhóm thì coi như Group đó sẽ bị xóa. Nhưng đối với những Group có hàng nghìn member thì bạn không thể xóa thủ công từng người một được phải không?
Bài viết này sẽ giúp bạn xóa toàn bộ member của Group một cách nhanh chóng nhất
Hướng dẫn bạn cách xóa một group Facebook nhanh chóng.
Cách xóa một Group trên Facebook
Đầu tiên là bạn truy cập vào Group mà bạn muốn xóa bằng Google Chrome nhé. Sau đó bấm vào phần Members. Để xem danh sách các thành viên của Group. Sau đó bạn ấn F12 thì sẽ có 1 hộp code hiện ra như hình bên dưới
Hướng dẫn bạn cách xóa một group Facebook nhanh chóng.
Xóa toàn bộ thành viên của Group nhanh nhất
Lúc này bạn chọn Console trong cái hộp code đó và copy đoạn code sau
var deleteAllGroupMembers = (function () {
var deleteAllGroupMembers = {};
// the facebook ids of the users that will not be removed.
// IMPORTANT: add your own facebook id here so that the script will not remove yourself!
var excludedFbIds = ['1234','11223344']; // make sure each id is a string!
var usersToDeleteQueue = [];
var scriptEnabled = false;
var processing = false;

deleteAllGroupMembers.start = function() {
scriptEnabled = true;
deleteAll();
};
deleteAllGroupMembers.stop = function() {
scriptEnabled = false;
};

function deleteAll() {
if (scriptEnabled) {
queueMembersToDelete();
processQueue();
}
}

function queueMembersToDelete() {
var adminActions = document.getElementsByClassName('adminActions');
console.log(excludedFbIds);
for(var i=0; i<adminActions.length; i++) {
var gearWheelIconDiv = adminActions[i];
var hyperlinksInAdminDialog = gearWheelIconDiv.getElementsByTagName('a');
var fbMemberId = gearWheelIconDiv.parentNode.parentNode.id.replace('member_','');
var fbMemberName = getTextFromElement(gearWheelIconDiv.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByClassName('fcb')[0]);

if (excludedFbIds.indexOf(fbMemberId) != -1) {
console.log("SKIPPING "+fbMemberName+' ('+fbMemberId+')');
continue;
} else {
usersToDeleteQueue.push({'memberId': fbMemberId, 'gearWheelIconDiv': gearWheelIconDiv});
}
}
}

function processQueue() {
if (!scriptEnabled) {
return;
}
if (usersToDeleteQueue.length > 0) {
removeNext();

setTimeout(function(){
processQueue();
},1000);
} else {
getMore();
}
}

function removeNext() {
if (!scriptEnabled) {
return;
}
if (usersToDeleteQueue.length > 0) {
var nextElement = usersToDeleteQueue.pop();
removeMember(nextElement.memberId, nextElement.gearWheelIconDiv);
}
}

function removeMember(memberId, gearWheelIconDiv) {
if (processing) {
return;
}
var gearWheelHref = gearWheelIconDiv.getElementsByTagName('a')[0];
gearWheelHref.click();
processing = true;
setTimeout(function(){
var popupRef = gearWheelHref.id;
var popupDiv = getElementByAttribute('data-ownerid',popupRef);
var popupLinks = popupDiv.getElementsByTagName('a');
for(var j=0; j<popupLinks.length; j++) {
if (popupLinks[j].getAttribute('href').indexOf('remove.php') !== -1) {
// this is the remove link
popupLinks[j].click();
setTimeout(function(){
var confirmButton = document.getElementsByClassName('layerConfirm uiOverlayButton selected')[0];
var errorDialog = getElementByAttribute('data-reactid','.4.0');
if (confirmButton != null) {
if (canClick(confirmButton)) {
confirmButton.click();
} else {
console.log('This should not happen memberid: '+memberId);
5/0;
console.log(gearWheelIconDiv);
}
}
if (errorDialog != null) {
console.log("Error while removing member "+memberId);
errorDialog.getElementsByClassName('selected layerCancel autofocus')[0].click();
}
processing = false;
},700);
continue;
}
}
},500);
}

function canClick(el) {
return (typeof el != 'undefined') && (typeof el.click != 'undefined');
}

function getMore() {
processing = true;
more = document.getElementsByClassName("pam uiBoxLightblue uiMorePagerPrimary");
if (typeof more != 'undefined' && canClick(more[0])) {
more[0].click();
setTimeout(function(){
deleteAll();
processing = false;
}, 2000);
} else {
deleteAllGroupMembers.stop();
}
}

function getTextFromElement(element) {
var text = element.textContent;
return text;
}

function getElementByAttribute(attr, value, root) {
root = root || document.body;
if(root.hasAttribute(attr) && root.getAttribute(attr) == value) {
return root;
}
var children = root.children,
element;
for(var i = children.length; i--; ) {
element = getElementByAttribute(attr, value, children[i]);
if(element) {
return element;
}
}
return null;
}
return deleteAllGroupMembers;
})();
deleteAllGroupMembers.start();

// stop the script by entering this in the console: deleteAllGroupMembers.stop();
Link code gốc: Đây
Sau đó bạn paste đoạn code vào trong cái hộp code ở phần Console và ấn Enter. Lúc này là ngồi chờ thôi. Đoạn code sẽ tự chạy và xóa dần các thành viên trong group của bạn. Cho đến khi chỉ còn một mình bạn trong group. Lúc này thì bạn chỉ cần rời bỏ Group. Như vậy là Group sẽ bị xóa vĩnh viễn.
Chú ý: Trong một vài trường hợp. Nếu bạn không thể xóa được Group do chính bạn lập ra. Thì bạn có thể liên hệ với Facebook qua form sau
https://www.facebook.com/help/contact/261747157238650/?ref=u2u
Hi vong thủ thuật này sẽ giúp ích cho bạn.