Showing posts with label Money. Show all posts
Showing posts with label Money. Show all posts

Tính tăng gửi tiền qua tin nhắn trên Facebook

Xin chào các bạn!
Facebook đã bắt đầu có những bước tiến mới để biến mạng xã hội này trở thành một "sàn thương mại điện tử" khổng lồ. Bắt đầu từ việc cung cấp Tab "Cửa hàng" và "Dịch vụ" cho mỗi Fanpage. Tính năng mua bán trong group. Bây giờ là tính năng mà rất nhiều người mong chờ. Đó chính là tính năng chuyển tiền giữa các tài khoản.