Cách thay đổi dòng chữ Add To Cart trong WooCommerce theo ý muốn

Bài viết này mình chia sẻ với các bạn một vài đoạn code đơn giản để bạn có thể thay đổi dòng chữ Add To Cart trong WooCommerce theo ý muốn

Cách thay đổi dòng chữ Add To Cart trong WooCommerce theo ý muốn

Thay đổi dòng Add To Cart trong trang Sản phẩm


Để thay đổi Add To Cart trong trang sản phẩm chi tiết, bạn thêm vào function.php của theme đoạn code bên dưới:

Đối với WooCommerce bản 2.1 về trước

add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text'); // v.2.1
functionwoo_custom_cart_button_text() {
return__( 'My Button Text', 'woocommerce');
}
Trong đó bạn có thể thay thế “My Button Text” bằng đoạn Text bạn mong muốn.

Đối với WooCommerce bản 2.1 về sau

add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text'); // 2.1 +
functionwoo_custom_cart_button_text() {
return__( 'My Button Text', 'woocommerce');
}
Trong đó bạn có thể thay thế “My Button Text” bằng đoạn Text bạn mong muốn.

Thay đổi dòng Add To Cart trong trang Danh mục Sản phẩm


Để thay đổi Add To Cart trong trang danh mục sản phẩm, bạn thêm vào function.php của theme đoạn code bên dưới:

Đối với WooCommerce bản 2.1 về trước

add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_archive_custom_cart_button_text'); // < 2.1
functionwoo_archive_custom_cart_button_text() {
return__( 'My Button Text', 'woocommerce');
}

Trong đó bạn có thể thay thế “My Button Text” bằng đoạn Text bạn mong muốn.

Đối với WooCommerce bản 2.1 về sau

add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woo_archive_custom_cart_button_text'); // 2.1 +
functionwoo_archive_custom_cart_button_text() {
return__( 'My Button Text', 'woocommerce');
}
Trong đó bạn có thể thay thế “My Button Text” bằng đoạn Text bạn mong muốn.
Hy vọng thủ thuật nhỏ thay đổi dòng chữ Add To Cart trong WooCommerce mà mình chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn về website bán hàng đang sử dụng WooCommerce của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau!
Nguồn: SocAnDanh.com


EmoticonEmoticon